Hüvapuu


Hüvapuu OÜ on väike pereettevõte, mis tegutseb FIE Valdur Hüvato jätkuna alates aastast 2000. Meie eesmärgiks on abistada erametsaomanikke oma metsamaade majandamisel kvaliteetselt, tulusalt, läbipaistvalt ja jätkusuutlikult. Tihtipeale tekib metsaomanikel seoses oma metsade majandamisega hulgaliselt küsimusi ja probleeme, kuid kõigile probleemidele ei suudeta ise vastuseid leida. Meie pakume oma klientidele asjatundlikku nõu ja abi kõigis metsanduslikes küsimustes.
Eestis on üle 100 000 erametsaomaniku ja paljud neist elavad oma metsast kaugel ning ei oma piisavalt teadmisi, et metsa oskuslikult majandada. On tõsi, et mets koondub tasapisi üha rohkem metsafirmade kätte, ilmselt seda seetõttu, et kaugel asuv pärandus tundub lihtsam suuri summasid lubavale metsakinnisvara firmale maha müüa. Pärandusega metsaomanikuks saanud on viimaste aastate uuringute kohaselt aktiivseimad müüad. Kui kasvav mets on saavutanud raieküpsuse, tuleb võtta vastu otsus edasiste toimingute osas. Metsa vananedes langeb metsa juurdekasv, vastupanuvõime haigustele, metsa tervislik seisund ning selle tagajärjena alaneb puidu kvaliteet. See omakorda põhjustab olulist kahju nii metsale, kui ka selle omanikule. Õigeaegsed ja tulevikku arvestavad otsuseid aitavad väärtustada seda metsa, mida eelnevad põlved on meile pärandanud.
Hüvapuu ei tegele metsamaa ostu ja müügiga. Meie eesmärgiks on jagada oma oskusi ja teadmisi selliselt, et teil puuduks soov või vajadus oma metsamaad üldse müüa, aidates teil ise oma metsamaad oskuslikult ja jätkusuutlikult majandada. Samas oleme alati valmis konsulteerima, et saaksite müümisel õiglase hinna ja leiaksite usaldusväärse ostja.