Nõustamine


Konsultatsioon ehk metsanduslik nõustamine.

Esimese sammuna soovitame tulla nõustamisele. Kõik tööd metsas on planeeritavad ja nende läbiviimisel tugineme metsaomaniku eesmärkidele, metsamajandamiskavale ning turusituatsioonile.

  • Soovitused ja tegevused teie metsas –võimalused ja valikud.
  • Seadustest tulenevad nõuded ja kohustused metsaomanikule.

Valdur Hüvato on litsentseeritud metsakonsulent ning konsultatsiooni hind on 26 eurot tunnis.