Haldus ja raie korraldamine


Raiekorraldusteenus
Kõikide metsakasvatuslike tööde korraldamine ja läbiviimine. Seadusest tulenevatele nõuetele vastavus. Kõigi tegevuste dokumentatsioon ja asjaajamine. Tööde planeerimine ja järelevalve. Sealjuures on meie põhimõtteks metsa majandusliku väärtuse hoidmine ja kasvatamine.
• Istutamine
• Hooldamine
• Valgustusraie
• Uuendusraie
• Harvendusraie
• Sanitaarraie
• Puidu müük